Llety

Mae llawr iawn westai a thafarnau ar yr ynys yn cynnig llety a bwyd ardderchog ac i’r rhai sydd eisiau blasu’r bywyd gwledig, mae yna amrywiaeth eang o fythynnod hunan ddarpar a thai ffermydd traddodiadol yng nghanol golygfeydd ysblennydd yr ynys a mawredd mynyddoedd Eryri.

Mae llety a argymhellir yn cynnwys: