Sgiliau Syrcas

  • Wrth wneud sgiliau syrcas mae plant yn cydsymud a chryfhau cyhyrau’r craidd ac yn cael hwyl yr un pryd!
  • Mae plant yn chwarae ochr yn ochr â’i gilydd i feistroli sgiliau troelli plât, jyglo neu efallai ‘hwla hŵp’.
  • Sgiliau Syrcas – teimlad gwych o lwyddo wrth ddysgu pethau newydd.