Hwyl gyda Swigod!

Mae swigod yn ysgogi’r ymennydd ac yn gwneud i’r llygaid weithio.

Mae plant wrth eu bodd yn creu’r swigod ac yna’n eu dilyn gyda’u llygaid wrth iddynt hedfan i ffwrdd, sy’n wych ar gyfer cydsymud llygad-llaw.