Dathlu Cerddoriaeth, Cerddorion a Dawnsio Gwerin Cymru

Mae Gwerin yn yr Ŵyl Ddarganfod yn cynnwys ‘cerddoriaeth fyw’ gan Blas, ar Radio Cymru, o ganol dydd tan 7pm bob dydd, gyda chefnogaeth Trac, y datblygwyr gwerin yng Nghymru. Bydd cerddorion byw, gweithdai, adrodd stori a dawnsio a mwy yno am y tridiau.

Os oes unrhyw unawdwyr, offerynwyr neu grwpiau gwerin eisiau cymryd rhan, ymgeisiwch here

Mae cerddoriaeth werin draddodiadol wedi’i ddiffinio mewn sawl ffordd: fel cerddoriaeth wedi’i throsglwyddo ar gân, cerddoriaeth nad oes neb yn gwybod pwy sydd â’i cyfansoddodd neu gerddoriaeth sydd wedi’i berfformio’n draddodiadol ers amser maith.

Mae rhai’n credu y dechreuodd cerddoriaeth werin fel cerddoriaeth gelf, mae trosglwyddo cerddoriaeth werin yn ddiwylliannol yn gofyn am ddysgu drwy’r glust, daeth peth cerddoriaeth werin draddodiadol i gael ei alw’n ‘Gerddoriaeth y byd’ neu ‘Gerddoriaeth gwreiddiau’.

Mae diffiniad y Cyngor Cerddoriaeth Werin Rhyngwladol yn caniatáu cymhwyso’r term hefyd i gerddoriaeth “gan gyfansoddwr unigol yn wreiddiol sydd, ers hynny, wedi’i dod yn rhan o draddodiad llafar, byw cymuned’. Ond nid yw’r term yn cynnwys cân, dawns neu dôn sydd wedi’i mabwysiadu yn ei chyfanrwydd ac sy’n dal heb ei newid.”