Celf a Chrefft


Ydy eich plentyn yn mwynhau bod yn greadigol?

Child with plastacine

Mae ein gweithgareddau pen bwrdd Celf a Chrefft yn rhoi blas i’ch plentyn o’r hyn y maen nhw’n gallu ei wneud, gan roi cyfle iddyn nhw greu rhywbeth i fynd adref gyda nhw, o freichled gleiniau i fwgwd archarwr neu o gampwaith wedi’i fowldio i gerdyn anrheg wedi’i orchuddio â gliter.

Arts & Crafts

Rhowch deimlad o lwyddo i blant a chyfle iddyn nhw ymfalchïo yn eu gwaith gan fagu hyder