Bownsio!


Ydych chi’n barod? Dewch bawb i neidio!

Mae Ardal Fownsio’r Ŵyl Ddarganfod yn rhywbeth y mae’r plant yn ei mwynhau’n fawr.  Mae bownsio yn wych ar gyfer cydbwysedd a chydsymud. Mae’n llesol hefyd gan fod neidio i fyny ac i lawr dro ar ôl tro yn gwneud i blant ymlacio’n braf.