Cynllunio’ch ymweliad

Mae Maes y Sioe, 160 erw, yn safle ardderchog ar gyfer archwilio’r ynys ac mewn lle delfrydol yng nghanol Ynys Môn, yn agos at yr A55 ac o fewn cyrraedd porthladd Caergybi.

Mae yng nghanol golygfeydd ysblennydd a ger 125 milltir o arfordir gwych a thraethau sydd wedi ennill gwobrau.

Atyniadau

Atyniadau cyfagos, mae yna ddwsinau o atyniadau ger Maes y Sioe gan gynnwys:

 • Cyrsiau golff
 • Traethau
 • Beicio
 • Cerdded
 • Chwaraeon y Dŵr
 • Hwylio
 • Tripiau ar gychod
 • Pysgota môr
 • Pysgota bras
 • Marchogaeth
 • Amgueddfeydd
 • Safleoedd treftadaeth
 • Cestyll
 • Pentref oes yr haearn
 • Siambrau Claddu
 • Palasau canoloesol
 • Gwarchodfeydd Natur
 • Atyniadau Teuluol
 • A llawer iawn mwy………..