Byddwn yn archwilio’r planedau, yn ymweld â’r lleuad, ac yn gwibio i’r gofod. Ydych chi am ymuno â ni?

Archwiliwch ryfeddodau’r bydysawd! Ymdrochwch ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg gyda’n rhaglen sy’n llawn dop o weithdai hwyliog. Darganfyddwch gysawd yr haul yn ein planetariwm digidol a dysgwch bopeth am roboteg ac adeiladu hofrenfad yn ein gweithdai technoleg a pheirianneg. Mae amserlen ein gŵyl, a gynhelir yn ystod hanner tymor mis Mai, wedi cael ei lunio’n ofalus i sicrhau bod y teulu cyfan yn dysgu llawer ac yn cael digon o hwyl, wrth fwynhau popeth sydd gan yr awyr agored i’w gynnig.