Tridiau o ŵyl hwyliog a chyfeillgar i’r teulu yw’r Ŵyl Ddarganfod gyda maes  gwersylla i annog y rhai â phlant i wneud penwythnos lawn ohoni yn harddwch Ynys Môn.

Ymunwch â gweithdai Crefftau’r Gwyllt, Adrodd Stori, sioeau Gwyddoniaeth, saethu, ffatrïoedd swigod, dawns, mae yna rywbeth i’w wneud bob awr o’r ŵyl dridiau, mae gennym ni raglen sy’n llawn at y glannau o hwyl i’r teulu.

Mae’r Ŵyl Ddarganfod yn un o’r rhai gorau yn y wlad i rieni a phlant yn ystod hanner tymor mis Mai.

Cerddoriaeth

Aros


Bwyd


Events


Cŵn


Sut i gyrraedd

Prynu Tocynnau

Oriau Agor

Iau 30 Mai: 10am-5pm
Gwener 31 Mai: 10am-5pm
Sadwrn 1 Mehefin: 10am-5pm