Loading...
Hafan2019-02-11T14:21:33+00:00
Tridiau o ŵyl hwyliog a chyfeillgar i’r teulu yw’r Ŵyl Ddarganfod gyda maes  gwersylla i annog y rhai â phlant i wneud penwythnos lawn ohoni yn harddwch Ynys Môn.

Ymunwch â gweithdai Crefftau’r Gwyllt, Adrodd Stori, sioeau Gwyddoniaeth, saethu, ffatrïoedd swigod, dawns, mae yna rywbeth i’w wneud bob awr o’r ŵyl dridiau, mae gennym ni raglen sy’n llawn at y glannau o hwyl i’r teulu.

Mae’r Ŵyl Ddarganfod yn un o’r rhai gorau yn y wlad i rieni a phlant yn ystod hanner tymor mis Mai.

Cystadlaethau Dawns Gwerin

Mae’r Ŵyl Ddarganfod wedi ymuno ag Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Gwahoddir grwpiau i gymryd rhan.

Cerddoriaeth

Aros


Bwyd


Events


Cŵn


Sut i gyrraedd

Prynu Tocynnau

Oriau Agor

Dydd Iau 30 Mai: 10am-Canol Dydd (Gwersyllwyr yn unig)
Giatiau’n agor: Canol Dydd hyd at 7pm

Dydd Gwener 31 Mai a Dydd Sadwrn 1 Mehefin
Giatiau’n agor: 10am hyd at 7pm